Terima kasih kepada rakyat Malaysia yang sentiasa menyokong usaha Rose2Rose dalam membela nasib wanita dan kanak-kanak di seluruh dunia.

Sejak penubuhan Pusat Komuniti Wanita Rose2Rose di Antakya, Turki dengan kerjasama Syrian Women’s Association, pelbagai aktiviti telah dilaksanakan bagi memperkasakan pelarian wanita Syria dari aspek perlindungan, kewangan, kemahiran, psikososial, teknologi dan agama.

Antara pusat-pusat lain yang telah berjaya ditubuhkan adalah seperti berikut:

  Pusat Komuniti Wanita dan Kanak-kanak di Idlib, Syria (2017)

  Pusat Komuniti Wanita Rose2Rose di Antakya, Turki (2016)

  Pusat Komuniti Wanita dan Kanak-Kanak Palestin di Setapak, Kuala Lumpur (2016)

  Pusat Komuniti Wanita di Rafah, Gaza (2011)

  Pusat Latihan Komuniti Palestin di Bandar Jabalia, Gaza (2013)

  Pusat Komuniti Wanita di Sarmada, Syria (2014)

  Villa Ilmu di Setapak (2014)

Rose2Rose akan sentiasa menerajui pembelaan terhadap wanita dan kanak-kanak yang memerlukan bantuan.

Terima kasih rakyat Malaysia yang sentiasa bersama kami!

Teruskan menyumbang untuk pendidikan mereka secara online di: https://www.billplz.com/edufundr2r