Senyuman untuk anda!

Hospital al-Quds dan al-Amal dari Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin telah memulakan pembedahan kecil (minor surgery) kepada 120 orang pesakit miskin. Projek ini adalah inisiatif MyCARE bersama rakyat Malaysia yang prihatin bagi meringankan beban pesakit miskin yang berada di dalam ‘senarai menunggu’ di hospital kerajaan.

Antara yang mendapat manfaat dari sumbangan anda adalah kanak-kanak dan orang tua yang telah berada bertahun-tahun lamanya di dalam senarai menunggu. Bayangkanlah kesakitan yang mereka terpaksa lalui selama ini sementara menunggu giliran, dan akhirnya rakyat Malaysia datang menghulurkan bantuan. Alhamdulillah!

Teruskan menyokong usaha-usaha MyCARE di Palestin.