Program memperkasa wanita Rohingya dengan ilmu menanam sayuran di rumah, dan mendidik mereka agar berdikari serta bangkit mengubah nasib mereka. Dalam masa yang sama, sukarelawan Rose2Rose turut membuat aktiviti kraf tabung bersama kanak-kanak, untuk memupuk budaya menabung. Di akhir program, sumbangan makanan turut diberikan untuk 65 keluarga. Program ini merupakan tajaan seorang individu melalui MyCARE.

Sumbangan untuk program-program pemerkasaan wanita dan pendidikan kanak-kanak seluruh dunia boleh disalurkan ke akaun Maybank Humanitarian Care Malaysia Berhad 5642 5856 0698. Terima kasih para sukarelawan dan penyumbang!