PUTRAJAYA, 30 Januari 2019 – Pagi ini MyCARE mengadakan kunjungan hormat ke Pejabat Bahagian Pembangunan Mahasiswa, Jabatan Pendidikan Tinggi, Putrajaya. Kunjungan ini membincangkan kerjasama dua hala MyCARE dan pihak kementerian berhubung aktiviti kesukarelawanan di IPT dan cadangan penubuhan kelab MyCARE.

MyCARE sejak 2010 aktif menjalankan pelabagai program kesedaran dan latihan berkenaan isu kemanusiaan dan isu ummah di IPTA seluruh negara dan kini bercadang untuk berkongsi kepakaran dengan warga kampus.

Terima kasih Dr. Zaid Omar dan En. Gobbi Nathan di atas kesudian menerima kehadiran kami.

Semoga kerjasama ini berjaya!