Nombor akaun yang lebih mudah. Di dalam servis online perbankan anda, pilih untuk bayar menggunakan JomPAY. Cari pilihan JomPAY di menu ‘Pembayaran Bil’ atau ‘Bil Payment’. Masukkan butiran di bawah dan sahkan jumlah sumbangan:

Biller Code: 6197

Ref-1: Nama projek atau kempen (maksimum 20 aksara)

                 PROJECT/CAMPAIGN NAME

Ref-2: Emel atau nombor telefon anda (maksimum 20 aksara)

                 EMAIL/PHONE NUMBER

Contoh:

      Biller Code: 6197

      Ref-1: RamadanFoodPack

      Ref-2: [email protected]

     

(Nota: Angka ‘6197’ adalah kod bagi ‘Humanitarian Care Malaysia Berhad’. Rujuk http://www.jompay.com.my/biller-codes.html untuk maklumat lanjut)

Antara agensi yang turut berada dibawah pengurusan (MyCARE) Humanitarian Care Malaysia Berhad (729288-P) adalah IKRAM for SYRIA • i4s,Rose2Rose (R2R), @Palestine Palestine Centre of Excellence – PACE, Salam Iraq dan Nusantara Care (NICE).